Ps 31(30),5-6.14.15-16

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 31(30)*
Błaganie w ucisku i dziękczynienie
5 Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie*,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
6 W ręce Twoje powierzam ducha mojego*:
Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!
14 Słyszę bowiem złorzeczenia wielu:
«Trwoga dokoła»*,
gdy przeciw mnie się zbierają,
zamyślają odebrać mi życie.

15 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
16 W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
z ręki mych wrogów i prześladowców!Przypisy

31,1 - Ps 31 Indywidualna lamentacja, kończąca się prośbą - hymnem, treścią zbliżoną do "wyznań" Jeremiasza (Jr 12,1nn; Jr 15,10n.15-21; Jr 17,14-18; Jr 20,7-13; Jr 23,9-29).
31,5 - Por. Ps 9,16; Ps 25[24],15; Ps 140[139],6.
31,6 - Duch jest czynnikiem życia; Psalmista powierza Bogu całe swe istnienie. Te słowa powtarza sam Jezus na krzyżu (Łk 23,40), a potem św. Szczepan (Dz 7,59).
31,14 - Okrzyk wydawany w czasie wojny, wskazujący na nieuchronne niebezpieczeństwo (por. Jr 6,25; Jr 20,10; Jr 46,5; Jr 49,29).

Powiązane utwory

Ojcze, w Twoje ręce Michał Kłos - Łk 23,46; Ps 31

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

In manum tuas Taize - Ps 31[30],6

Badźmy pokorni Paweł Bębenek - Ps 31

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Przybliżamy Kościół światu i świat Kościołowi

Przybliżamy Kościół światu i świat Kościołowi