Pwt 4,35.39

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Wielkość Bożego wybrania
4 35 Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego*.
Zakończenie
39 Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.


Przypisy

4,35 - Por. Pwt 32,39; Wj 20,3; Iz 43,10-13.

Zobacz rozdział