Pwt 5,7.9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie*. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).
5,7 - Stwierdzenie, że Bóg jest jeden i bezpośrednio przebywa wśród swego ludu.

Zobacz rozdział