Pwt 9,6.13

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Zwycięstwo - darem Boga
9 6 Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku*.
Bałwochwalstwo na Synaju
13 I dalej mówił do mnie Pan: «Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku.


Przypisy

9,6 - Wyrażenie, wzorowane na poskramianiu zwierząt, oznacza upór Izraela, który się nie chciał poddać Bogu.

Zobacz rozdział