Pwt 31,6.8

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Jozue następcą Mojżesza
31 6 Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci». 8 Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!»


Zobacz rozdział