Pwt 4,1.5-9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Zachowanie przykazań - mądrością
4 1 A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. 5 Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. 6 Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». 7 Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich*, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 8 Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?
Unikać bałwochwalstwa!
9 Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków*.


Przypisy

4,7 - Ta myśl opiera się na fakcie wybrania i przymierza (por. 1 Krl 8,10-21; Ps 145[144],18).
4,9 - Znaczenie tradycji ustnej (por. Pwt 6,20n; Pwt 32,7; Ps 44[43],2; Ps 78[77],3).

Zobacz rozdział