Rdz 33,14.16

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Spotkanie z Ezawem. Jakub przybywa do Kanaanu
33 14 Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru». 16 Ezaw udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru.


Zobacz rozdział