Rz 4,16-19a.22

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 4,19a
EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
DOWÓD BIBLIJNY NA USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ
Usprawiedliwienie niezależne od Prawa
4 16 I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich - 17 jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów* - przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.
Wzór wiary chrześcijan
18 On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo*. 19 I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary. 22 Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.


Przypisy

4,17 - Rdz 17,5.
4,18 - Rdz 15,5.

Zobacz rozdział