Łk 10,16

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Biada nie pokutującym miastom*
10 16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał»*.


Przypisy

10,13 - Por. Mt 11,20-23; Mt 10,40.
10,16 - Por. J 13,20.

Zobacz rozdział