Wyszukiwarka korzysta z wydania IV Biblii Tysiąclecia Wydawnictwa Księży Pallotynów

Wyszukiwarka biblijna

Załóż konto by móc zapisywać fragmenty wraz z notatkami, czy przeglądać historię ostatnio wyszukanych.
Zwięsz swoje możliwości i zacznij od poradnika, by dowiedzieć się co na Ciebie czeka!

Załóż konto
Read

Szukaj i czytaj

Dzięki elastycznej i szybkiej wyszukiwarce możesz szukać po słowach jak i według siglów. Nie pamiętasz gdzie znajdowało się zapamiętane zdanie, a chcesz do niego powrócić? Wystarczy jedno słowo lub sigla biblijne, by odnaleźć fragment Pisma Świętego. Wyszukiwarka jest dostosowana także do tabletów i smartfonów!

Odkrywaj wraz z innymi

Przeglądaj najczęściej wyszukiwane fragmenty i odkrywaj Słowo Boże. Również Twoje wyszukiwanie może być inspiracją dla innych! Zacznij już teraz - kliknij w Odkrywaj.

Think

Rozważaj i zachowuj fragmenty

Ulubione fragmenty możesz zapisać w swoim profilu i opatrzyć notatkami, które są dostępne tylko dla Ciebie. Powracasz do nich, kiedy tylko chcesz, a notatki pomogą w rozważaniu Słowa Bożego na nowo.

Czym są sigla biblijne?

Rdz 1,1-31

Gdzie Rdz oznacza nazwę księgi, 1 wskazuje rozdział, a 1-31 to zakres wersetów.
Powyższe sigla wskazują Księgę Rodzaju rozdział 1, wersety od 1 do 31.

Pozostałe oznaczenia:
  • Rdz 1,1.5 - kropka oznacza i, w tym przypadku sigla wskazują werset 1 i 5
  • Rdz 1,2n - litera n oznacza ten i następny, czyli werset 2 i 3
  • Rdz 1,2nn - litery nn oznacza ten i następne, czyli werset 2 i następne
  • Rdz 1,2a - pozostałe litery wskazują na część wersetu, czyli werset 2 część pierwsza. Dzielenie fragmentu na części jest kwestią umowną, czasem jest to kropka w wersecie, a czasem inny znak interpunkcyjny
  • Oznaczenia można ze sobą łączyć np.: Rdz 1,1.5-15.20n czy Rdz 1,2b.5.10.15.20.25-2,7.
  • Niektóre księgi biblijne nie posiadają rozdziałów, wtedy w zapisie przechodzi się od razu do wersetów, czyli np.: Flm 1-25. Księga Estery oraz Mądrość Syracha posiadają prolog przed rozdziałami, jego oznaczenie to np. Prolog Syr 1-30

Przykłady siglów bliblijnych możesz zobaczyć w dziale odkrywaj.