Flp 4,13

NA WZÓR APOSTOŁA KU PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Uznanie za ponownie okazaną pamięć
4 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.


Zobacz rozdział