Ez 25:17

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciwko Filistynom
25 17 Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty».


Zobacz rozdział