Ez 23:20

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Samarii i Jerozolimy*
23 20 I zapałała żądzą do swoich kochanków, którzy w sile swych członków i żądzy byli podobni do osłów i ogierów.


Przypisy

23,1 - Rozszerzenie obrazu z Ez 16,1nn.

Zobacz rozdział