Łk 11,16.29

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Złośliwe zarzuty*
11 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
Znak Jonasza*
29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.


Przypisy

11,14 - Por. Mt 12,22-30; Mk 3,22-27.
11,29 - Por. Mt 12,38-42 z przypisami; Mk 8,12.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Ewangelia wg św. Łukasza

Łk

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka