Łk 11,28

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Prawdziwie błogosławieni
11 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».


Zobacz rozdział