Łk 11,42-46

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Napiętnowanie faryzeuszów*
11 42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą*».
Napiętnowanie uczonych w Prawie
45 Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz». 46 On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.


Przypisy

11,37 - (Łk 11,37-52) - Por. Mt 23,1-36 z przypisami.
11,44 - I zaciągają przez to nieczystosć legalną na siedem dni (por. Lb 19,16).

Zobacz rozdział