Łk 12,10

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku*
12 10 * Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.


Przypisy

12,1 - Por. Mt 16,5-12; Mk 8,14-21.
12,10 - Por. Mt 12,31n z przypisem ; Mk 3,28nn.

Zobacz rozdział