Łk 12,11n

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku*
12 11 * Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».


Przypisy

12,1 - Por. Mt 16,5-12; Mk 8,14-21.
12,11 - Por. Mt 10,17-25.

Zobacz rozdział