Łk 12,12

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku*
12 12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».


Przypisy

12,1 - Por. Mt 16,5-12; Mk 8,14-21.