Łk 12,27

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Zbytnie troski*
12 27 Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.


Przypisy

12,22 - Por. Mt 6,25-34 z przypisami.

Zobacz rozdział