Łk 13,16

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Uzdrowienie kobiety w szabat
13 16 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»


Zobacz rozdział