Łk 16,16

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW
Początek królestwa Bożego*
16 16 Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego.


Przypisy

16,16 - Mt 11,12n

Zobacz rozdział