Łk 17,3n

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
RÓŻNE WSKAZANIA
Obowiązek przebaczenia*
17 3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! 4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu!»


Przypisy

17,3 - Por. Mt 18,21n

Zobacz rozdział