Łk 19,45n

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Wypędzenie przekupniów*
19 45 Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. 46 Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»*.


Przypisy

19,45 - (Łk 19,45-48) - Por. Mt 21,12-17; Mk 11,15-19.
19,46 - Iz 56,7; Jr 7,11.