Łk 21,20-24

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy*
21 20 Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! 22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. 23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: 24 jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan*, aż czasy pogan przeminą.


Przypisy

21,20 - Por. Mt 24,15-22; Mk 13,14-20.
21,24 - Za 12,3 (LXX). W planie Bożym poganie zajmą miejsce Żydów (zob. Łk 20,16; Rz 11,25-36).

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział