Łk 21,25

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przyjście Chrystusa*
21 25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.


Przypisy

21,25 - Por. Mt 24,23-31; Mk 13,24-27.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział