Łk 22,3-6

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza*
22 3 Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu. 4 Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać. 5 Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. 6 On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez wiedzy tłumu.


Przypisy

22,1 - Por. Mt 26,1-5.14nn; Mk 14,1n.10n.

Zobacz rozdział