Łk 23,2

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Jezus przed Piłatem*
23 2 Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla».


Przypisy

23,1 - (Łk 23,1-6.13-16) - Por. Mt 27,1n.11-14 z przypisem; Mk 15,1-5; J 18,28-19,14.

Zobacz rozdział