Łk 24,50n

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Wniebowstąpienie*
24 50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.


Przypisy

24,50 - Por. Mk 16,19; Dz 1,2-10.

Zobacz rozdział