Łk 3,17

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Świadectwo Jana o Mesjaszu*
3 17 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».


Przypisy

3,15 - Por. Mt 3,11n; Mk 1,7; J 1,15,26n.30.33.

Zobacz rozdział