Łk 3,31

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
JEZUS MESJASZEM
Rodowód Jezusa*
3 31 syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,


Przypisy

3,23 - Por. Łk 1,1-17. Rodowód Jezusa podany przez Łk, jakkolwiek zewnętrznie jest rodowodem Józefa, w rzeczywistości jednak jest najprawdopodobniej rodowodem Najświętszej Panny. Jeśli Maryja nie miała braci, a była dziedziczką, to mąż Jej Józef wchodził w prawa i przywileje synowskie w stosunku do Helego, który był Jej ojcem (por. Lb 36,6-12; 1 Krn 2,34nn; Ezd 2,61). Brzmienie imion według tekstu gr. Tylko część znajduje się w ST (2 Sm 5,14; 1 Krn 3,5.17.19; 1 Krn 14,4; Za 12,12).

Zobacz rozdział