Łk 6,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Miłość nieprzyjaciół*
6 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!


Przypisy

6,27 - Por. Mt 5,38-48 z przypisami.

Zobacz rozdział