Łk 6,40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Dwóch niewidomych*
6 40 Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.


Przypisy

6,39 - Por. Mt 15,14; Mt 10,24n.

Zobacz rozdział