Łk 7,35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Sąd Jezusa o współczesnych*
7 35 A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».


Przypisy

7,31 - Por. Mt 11,16-19 z przypisami.

Zobacz rozdział