Łk 8,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Zadanie uczniów*
8 17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.


Przypisy

8,16 - Por. Mt 5,15; Mt 13,12; Mk 4,21-25.

Zobacz rozdział