Łk 8,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Uzdrowienie opętanego*
8 31 Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści*.


Przypisy

8,26 - Por. Mt 8,28-34; Mk 5,1-20. Dziwna w Łk nazwa krainy, występująca w większości rkp, była znana św. Hieronimowi.
8,31 - Miejsce ich stałego przebywania. Por. Ap 9,1n.11; Ap 11,7; Ap 17,8; Ap 10,1.3.

Zobacz rozdział