Łk 9,4

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Pierwsze wysłanie Apostołów*
9 4 Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić.


Przypisy

9,1 - Por. Mt 10,5-16 z przypisami; Mk 6,7-13.

Zobacz rozdział