Łk 9,43

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Uzdrowienie epileptyka*
9 43 A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga.
Druga zapowiedź męki*
Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów:


Przypisy

9,37 - (Łk 9,37-43a) - Por. Mt 17,14-21 z przypisami; Mk 9,14-29.
9,43 - (Łk 9,43b-45) - Por. Mt 17,22n; Mk 9,30nn.

Zobacz rozdział