Łk 10,18-19

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Radość apostoła
10 18 Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.