Łk 10,5

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Wysłanie siedemdziesięciu dwóch*
10 5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!


Przypisy

10,1 - Por. Mt 10,7-16 z przypisami; Mt 11,24. Grono siedemdziesięciu dwóch (w wielu rkp: siedemdziesięciu) to ludzie zwani kiedy indziej "uczniami". O ich misji mówi tylko Łk, być może po to, by lepiej uwydatnić powszechny zasięg posłannictwa Chrystusa.