Łk 11,8

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Natrętny przyjaciel
11 8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.