Łk 12,20

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Ostrzeżenie przed chciwością
12 20 Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?"


Zobacz rozdział