Łk 12,40

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Gotowość na przyjście Pana
12 40 Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».


Zobacz rozdział