Łk 12,48

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym*
12 48 Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.


Przypisy

12,41 - (Łk 12,41-46) - Por. Mt 24,45-51 z przypisem.

Zobacz rozdział