Łk 12,49-50

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Za Jezusem lub przeciw Niemu
12 49 Przyszedłem rzucić ogień* na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.


Przypisy

12,49 - "Ogień", który oczyści i zapali serca, a który zapłonie na krzyżu (zob. J 12,32).

Powiązane utwory

Idźcie na cały świat ks. Stanisław Ziemiański - Mt 28,19; Łk 10,12; J 15,12-14.16;20,21-22; Dz 1,8; Łk 12,49; J 14,26a;15,26b

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział