Łk 12,53

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Za Jezusem lub przeciw Niemu
12 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».


Zobacz rozdział