Łk 16,3b-4

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 16,3b
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW
Obrotny rządca
16 3 Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 4 Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu.


Zobacz rozdział