Łk 19,26-27

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY
Przypowieść o minach*
19 26 "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma*. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach"».


Przypisy

19,11 - (Łk 19,11-27) - Por. Mt 25,14-30.
19,26 - Zob. tę samą myśl jaśniej wyrażoną w Łk 8,18.