Łk 2,34-35

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Proroctwo Symeona
2 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą*. 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».


Przypisy

2,34 - Najkrótsze chyba streszczenie skutków nieprzyjmowania i przyjmowania nauki Jezusa.

Zobacz rozdział