Łk 2,35

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Proroctwo Symeona
2 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».


Zobacz rozdział